DẦU GỘI LÀM ĐEN TÓC

Sau khi đã trải qua muôn vàng kiểu tóc như: uốn, duỗi, nhuộm.. Bạn muốn trở về màu tóc đen đơn thuần. Tuy nhiên vì mái tóc đã trả qua nhiều quá trình làm tóc, tóc tổn thương và sơ … Read More