CHỨNG NHẬN KEM CHIẾT XUẤT THÔNG ĐỎ

KEM CHIẾT XUẤT THÔNG ĐỎ VỚI 100% NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ THIÊN NHIÊN, KHÔNG HƯƠNG LIỆU, KHÔNG CÁC HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, KHÔNG PARABEN, KHÔNG CÁC CHẤT TẨY.

 

Leave a Reply